Westerwolde: het best bewaarde geheim van Nederland! (lees meer op: www.volkskrant.nl/es-b02d0e98)

06-25183239

De Porrepoele

porrepoele@gmail.com

Alle beetjes helpen (2)

Net als vorig jaar hebben we onze voetafdruk berekend. Maar dit jaar niet alleen voor de B&B, maar ook voor onze andere activiteiten en privé. Met onze compensatie wordt eenzelfde hoeveelheid CO2e-uitstoot elders voorkomen. We investeren in duurzame projecten die ten goede komen aan lokale bevolking en regio.

31-12-2022